ข่าวสารทั่วไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เเผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ตอนรับเข้าสู่ประตูวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

แจ้งประกาศการปรับลดเวลาเรียนตามที่มีการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน อินทนิลเกมส์จึงขอประกาศ ลดเวลาเรียน และเวลาพักเที่ยง จากเวลา 60 นาที เหลือ 50 นาที **วันที่ 5,6,12,13,15,19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2567** เมื่อลดเวลาแล้ว คาบสุดท้าย จะจบเวลา 15.30 น.ขอให้ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา หลัง 15.30 เป็นต้นไป โดยถือเป็นการบูรณาการเรียน การสอน ในส่วนที่ได้นำเวลาลดลงไป

***สำหรับวันอื่นให้จัดการเรียน การสอนโดยปกติ ไม่ลดเวลา และวันพุธ จัดการแข่งขัน ในคาบกิจกรรม ****

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางด้านล่าง